top of page
ניתוחי דרכי דמעות אנדוסקופים

ניתוחי דרכי דמעות אנדוסקופים

ניתוחי דרכי דמעות אנדוסקופים


מזה כ 20 שנה אני מבצע ניתוחי דרכי דמעות אנדוסקופיים עם נסיון של מעל 400
מקרים.
בניתוח מבוצע מעקף דרכי דמעות- בין שק הדמעות לאף וזאת על ידי מעקף החסימה
משק הדמעות לרירית האף.


השימוש באנדוסקופ (מצלמה זעירה המוחדרת לאף דרך הנחיר) , מונע צורך בחתך
עורי וכך לא נותרת כל צלקת חיצונית.


הניתוח האנדוסקופי מבוצע בהרדמה כללית ודורש ציוד מיוחד. לעיתים יש צורך
בהשתתפות רופא אף אוזן וגרון המיומן בניתוחים אנדוסקופיים כאשר יש צורך בנוסף
הניתוח יישור מחיצת האף או כשיש בעיות נוספות הקשורות לאף.
ניתוח זה אינו מותיר צלקת חיצונית , כרוך בפחות שטפי דם חיצוניים ובהתאוששות
מהירה יותר. כמו כן ניתן לבצע ניתוח בשני הצדדים בו זמנית.

הניתוח מטפל בהצלחה בדמעת בקרוב ל 90% מהמקרים גם בשיטה זו אחוזים
הנופלים אך במעט מאלה המושגים בשיטה הסטנדרטית דרך חתך בעור.

דמעות אנדוסקופים
bottom of page