top of page
eyelid-beforefte

תמונות לפני ואחרי

לפני אחרי- עפעפיים תחתונים

עפעפיים תחתונות

פעמים רבות מבחין המטופל שמשהו לא תקין בעפעפיים התחתונות, אך מתקשה להגדיר מה הבעיה. אכן, יש מגוון מצבים היוצרים מראה עייף, שקיות נפוחות, שקיות שחורות, שקיעה של העיניים ועוד כהנה. קיים מגוון הבעיות השונות של העפעפיים התחתונות. קרא עוד:

bottom of page